Privatni smještaj u Hrvatskoj, apartmani, sobe
Privatni smještaj u Hrvatskoj, apartmani, sobe

Privatni smještaj u Hrvatskoj, apartmani, sobe

Dodaj u 'Favorites' facebook.com/GdjeNaMore twitter.com/GdjeNaMore

Apartmani Dugi otok

Privatni smještaj apartmani i sobe u mjestu Dugi otok - Božava,Dugi otok - Brbinj,Dugi otok - Luka,Dugi otok - Otok Zverinac,Dugi otok - Sali,Dugi otok - Savar,Dugi otok - Soline,Dugi otok - Uvala Jaz,Dugi otok - Veli Rat,Dugi otok - Zaglav,Dugi otok - Žman
1-5051-53 >>>

Zaglav (Dugi Otok), 250 m od plaže, 200 m od centra, parkiralište, roštilj

 • Apartman ležajeva:5+1, radio, TV+satelit, klima uređaj, terasa, Internet

Sali (Dugi Otok), 150 m od plaže, 200 m od centra, parkiralište, roštilj, kućni ljubimci dozvoljeni

 • Apartman ležajeva:4+1, radio, TV+satelit, terasa, Internet

Sali (Dugi Otok), 200 m od plaže, 100 m od centra, parkiralište, roštilj

 • Apartman ležajeva:2+1, radio, TV+satelit, klima uređaj, terasa
 • Apartman ležajeva:4+0, radio, TV+satelit, klima uređaj, terasa

Soline (Dugi Otok), 25 m od plaže, 180 m od centra, parkiralište, roštilj

 • Apartman ležajeva:4+2, TV+satelit, klima uređaj, terasa
 • Apartman ležajeva:2+2, TV+satelit, klima uređaj, terasa

Soline (Dugi Otok), 30 m od plaže, 150 m od centra, parkiralište, roštilj

 • Apartman ležajeva:2+2, TV+satelit, klima uređaj, terasa
 • Apartman ležajeva:2+2, TV+satelit, klima uređaj, terasa

Soline (Dugi Otok), 3 m od plaže, 0 m od centra, parkiralište, roštilj

 • Apartman ležajeva:4+1, TV+satelit, klima uređaj, terasa, Internet
 • Apartman ležajeva:4+1, TV+satelit, klima uređaj, terasa, Internet

Božava (Dugi Otok), 300 m od plaže, 300 m od centra, parkiralište, roštilj, kućni ljubimci dozvoljeni

 • Apartman ležajeva:4+1, telefon, TV+satelit, klima uređaj, terasa, Internet
 • Apartman ležajeva:4+1, TV+satelit, klima uređaj, terasa, Internet
 • Apartman ležajeva:2+1, TV+satelit, klima uređaj, terasa, Internet

Savar (Dugi otok), 10 m od plaže, 500 m od centra, parkiralište, roštilj, kućni ljubimci dozvoljeni

 • Apartman ležajeva:4+2, radio, TV+satelit, klima uređaj, terasa, Internet
 • Apartman ležajeva:4+2, radio, TV+satelit, klima uređaj, terasa, Internet
 • Apartman ležajeva:2+0, radio, TV+satelit, klima uređaj, terasa, Internet

Sali (Dugi Otok), 10 m od plaže, 2 km od centra, parkiralište, roštilj, kućni ljubimci dozvoljeni

 • Apartman ležajeva:2+2, terasa
 • Apartman ležajeva:4+2, terasa
 • Apartman ležajeva:5+0, terasa
 • Apartman ležajeva:5+0, terasa

Savar (Dugi Otok), 700 m od plaže, 70 m od centra, parkiralište, roštilj, kućni ljubimci dozvoljeni

 • Apartman ležajeva:4+1, TV+satelit, klima uređaj, terasa, Internet
 • Apartman ležajeva:5+1, TV+satelit, klima uređaj, terasa, Internet
 • Apartman ležajeva:4+0, TV+satelit, klima uređaj, terasa, Internet
 • Apartman ležajeva:4+1, TV+satelit, klima uređaj, terasa, Internet

Veli Rat (Dugi Otok), 25 m od plaže, 100 m od centra, parkiralište, roštilj

 • Apartman ležajeva:4+1, TV+satelit, klima uređaj, terasa, Internet
 • Apartman ležajeva:4+1, TV+satelit, klima uređaj, terasa, Internet
 • Apartman ležajeva:2+2, TV+satelit, klima uređaj, terasa, Internet

Veli Rat (Dugi Otok), 10 m od plaže, 100 m od centra, parkiralište, roštilj

 • Apartman ležajeva:2+2, TV+satelit, klima uređaj, terasa, Internet
 • Apartman ležajeva:2+2, TV+satelit, klima uređaj, terasa, Internet
 • Apartman ležajeva:2+2, TV+satelit, klima uređaj, terasa, Internet

Sali (Dugi Otok), 200 m od plaže, 50 m od centra, parkiralište, roštilj, kućni ljubimci dozvoljeni

 • Apartman ležajeva:2+1, TV+satelit, terasa
 • Apartman ležajeva:3+1, TV+satelit, terasa
 • Apartman ležajeva:3+1, TV+satelit, terasa
 • Apartman ležajeva:3+1, TV+satelit, terasa

Sali (Dugi Otok), 150 m od plaže, 150 m od centra, parkiralište, roštilj

 • Apartman ležajeva:2+1, TV+satelit, klima uređaj, terasa
 • Apartman ležajeva:2+1, TV+satelit, klima uređaj, terasa

Luka (Dugi Otok), 100 m od plaže, 70 m od centra, roštilj, kućni ljubimci dozvoljeni

 • Apartman ležajeva:2+1, radio, klima uređaj, terasa, Internet
 • Apartman ležajeva:2+2, radio, klima uređaj, terasa, Internet
 • Apartman ležajeva:2+2, radio, klima uređaj, terasa, Internet
 • Apartman ležajeva:2+2, radio, klima uređaj, terasa, Internet

Žman (Dugi Otok), 3 m od plaže, 500 m od centra, parkiralište, roštilj, kućni ljubimci dozvoljeni

 • Apartman ležajeva:4+1, TV+satelit, klima uređaj, terasa
 • Apartman ležajeva:4+1, TV+satelit, klima uređaj, terasa
 • Apartman ležajeva:2+1, TV+satelit, klima uređaj, terasa

Božava (Dugi Otok), 200 m od plaže, 30 m od centra, parkiralište, roštilj

 • Apartman ležajeva:2+2, TV+satelit, klima uređaj, terasa, Internet
 • Apartman ležajeva:2+2, TV+satelit, klima uređaj, terasa, Internet
 • Apartman ležajeva:2+1, TV+satelit, klima uređaj, terasa, Internet

Sali (Dugi Otok), 150 m od plaže, 50 m od centra, parkiralište, roštilj

 • Apartman ležajeva:4+1, TV+satelit, klima uređaj, terasa, Internet
 • Apartman ležajeva:5+0, TV+satelit, klima uređaj, terasa, Internet
 • Apartman ležajeva:2+2, TV+satelit, Internet

Sali (Dugi Otok), 280 m od plaže, 6 km od centra, parkiralište, roštilj, kućni ljubimci dozvoljeni

 • Apartman ležajeva:4+1, terasa

Božava (Dugi Otok), 150 m od plaže, 100 m od centra, parkiralište, roštilj

 • Kuća za odmor ležajeva:4+2, TV+satelit, terasa, Internet

Zaglav (Dugi Otok), 7 m od plaže, 50 m od centra, parkiralište, roštilj, kućni ljubimci dozvoljeni

 • Apartman ležajeva:2+2, TV+satelit, klima uređaj, terasa
 • Apartman ležajeva:4+0, TV+satelit, terasa
 • Apartman ležajeva:4+0, TV+satelit, klima uređaj, terasa
 • Apartman ležajeva:4+2, TV+satelit, terasa

Sali (Dugi Otok), 250 m od plaže, 60 m od centra, parkiralište, roštilj

 • Apartman ležajeva:4+1, radio, TV+satelit, terasa, Internet
 • Apartman ležajeva:4+1, radio, TV+satelit, terasa, Internet
 • Apartman ležajeva:2+1, radio, TV+satelit, terasa, Internet
 • Apartman ležajeva:2+0, radio, TV+satelit, terasa, Internet
 • Apartman ležajeva:2+1, radio, TV+satelit, terasa, Internet

Božava (Dugi otok), 50 m od plaže, 50 m od centra, parkiralište, roštilj

 • Kuća za odmor ležajeva:4+2, radio, TV+satelit, klima uređaj, terasa, Internet

Savar (Dugi otok), 500 m od plaže, 250 m od centra, parkiralište, roštilj

 • Apartman ležajeva:2+2, TV+satelit, klima uređaj, terasa, Internet
 • Apartman ležajeva:2+2, TV+satelit, klima uređaj, terasa, Internet
 • Apartman ležajeva:4+2, TV+satelit, klima uređaj, terasa, Internet

Božava (Dugi otok ), 350 m od plaže, 250 m od centra, parkiralište, roštilj, kućni ljubimci dozvoljeni

 • Apartman ležajeva:4+1, TV+satelit, klima uređaj, terasa
 • Apartman ležajeva:4+1, TV+satelit, klima uređaj, terasa
 • Apartman ležajeva:4+1, TV+satelit, klima uređaj, terasa

Sali (Dugi otok ), 300 m od plaže, 800 m od centra, parkiralište, roštilj, kućni ljubimci dozvoljeni

 • Apartman ležajeva:4+0, TV, klima uređaj, terasa

Božava (Dugi otok ), 100 m od plaže, 20 m od centra, parkiralište, roštilj, kućni ljubimci dozvoljeni

 • Apartman ležajeva:4+2, TV+satelit, klima uređaj, terasa

Sali (Dugi otok ), 500 m od plaže, 300 m od centra, parkiralište, roštilj, kućni ljubimci dozvoljeni

 • Apartman ležajeva:6+1, TV, klima uređaj, terasa

Brbinj (Dugi otok ), 70 m od plaže, 200 m od centra, parkiralište, roštilj, kućni ljubimci dozvoljeni

 • Apartman Studio ležajeva:2+0, TV+satelit, klima uređaj, terasa, Internet
 • Apartman Studio ležajeva:2+0, TV+satelit, klima uređaj, terasa, Internet

Sali (Dugi otok ), 150 m od plaže, 50 m od centra, parkiralište, roštilj, kućni ljubimci dozvoljeni

 • Apartman ležajeva:4+2, TV+satelit, terasa, Internet

Sali (Dugi otok ), 50 m od plaže, 100 m od centra, parkiralište, roštilj

 • Apartman ležajeva:2+2, TV+satelit, terasa, Internet
 • Apartman ležajeva:2+2, TV+satelit, terasa, Internet
 • Apartman ležajeva:2+2, TV+satelit, terasa, Internet
 • Apartman Studio ležajeva:2+0, TV+satelit, terasa, Internet
 • Apartman Studio ležajeva:2+1, TV+satelit, terasa, Internet
 • Apartman ležajeva:2+2, TV+satelit, terasa, Internet
 • Apartman ležajeva:2+2, TV+satelit, terasa, Internet
 • Apartman ležajeva:2+2, TV+satelit, terasa, Internet
 • Apartman Studio ležajeva:2+0, TV+satelit, terasa, Internet
 • Apartman Studio ležajeva:2+1, TV+satelit, terasa, Internet

Božava (Dugi otok ), 200 m od plaže, 200 m od centra, parkiralište, roštilj, kućni ljubimci dozvoljeni

 • Apartman ležajeva:5+1, TV+satelit, klima uređaj, terasa, Internet

Soline (Dugi otok ), 10 m od plaže, 5 m od centra, parkiralište, roštilj

 • Apartman Studio ležajeva:2+1, terasa
 • Apartman Studio ležajeva:2+1, terasa
 • Apartman Studio ležajeva:2+0, terasa

Sali (Dugi otok ), 150 m od plaže, 200 m od centra, parkiralište, roštilj

 • Apartman ležajeva:5+0, TV+satelit, klima uređaj, terasa, Internet
 • Apartman ležajeva:3+1, TV+satelit, klima uređaj, terasa, Internet

Veli Rat (Dugi otok ), 10 m od plaže, 500 m od centra, parkiralište, roštilj

 • Apartman ležajeva:6+0, TV+satelit, klima uređaj, terasa, Internet
 • Apartman ležajeva:4+1, TV+satelit, klima uređaj, terasa, Internet

Savar (Dugi otok ), 50 m od plaže, 300 m od centra, parkiralište, roštilj, kućni ljubimci dozvoljeni

 • Apartman ležajeva:6+2, TV+satelit, klima uređaj, terasa, Internet

Sali (Dugi otok ), 100 m od plaže, 100 m od centra, parkiralište, roštilj

 • Apartman ležajeva:4+1, TV, klima uređaj, terasa, Internet

Sali (Dugi otok ), 100 m od plaže, 150 m od centra, parkiralište, roštilj, kućni ljubimci dozvoljeni

 • Apartman ležajeva:4+0, TV+satelit, klima uređaj, terasa, Internet

Sali (Dugi otok ), 20 m od plaže, parkiralište, roštilj

 • Apartman ležajeva:4+0, TV+satelit, klima uređaj, terasa, Internet
 • Apartman ležajeva:4+0, TV+satelit, klima uređaj, terasa, Internet

Sali (Dugi otok ), 150 m od plaže, 100 m od centra, parkiralište, roštilj, kućni ljubimci dozvoljeni

 • Apartman ležajeva:2+1, TV+satelit, klima uređaj, terasa, Internet
 • Apartman ležajeva:2+1, TV+satelit, klima uređaj, terasa, Internet

Veli Rat (Dugi otok ), 5 m od plaže, 500 m od centra, parkiralište, roštilj

 • Apartman ležajeva:4+0, TV+satelit, klima uređaj, terasa, Internet
 • Apartman ležajeva:4+0, TV+satelit, klima uređaj, terasa, Internet

Sali (Dugi otok ), 200 m od plaže, 50 m od centra, parkiralište, roštilj

 • Apartman ležajeva:2+2, TV, klima uređaj, terasa, Internet

Žman (Dugi otok ), 500 m od plaže, 350 m od centra, parkiralište, roštilj, kućni ljubimci dozvoljeni

 • Apartman ležajeva:3+1, TV, terasa, Internet
 • Apartman ležajeva:2+1, TV, klima uređaj, terasa, Internet

Božava (Dugi otok ), 200 m od plaže, 200 m od centra, parkiralište, roštilj, kućni ljubimci dozvoljeni

 • Apartman ležajeva:5+1, TV+satelit, klima uređaj, terasa, Internet

Božava (Dugi otok ), 200 m od plaže, 200 m od centra, parkiralište, roštilj, kućni ljubimci dozvoljeni

 • Apartman ležajeva:2+2, TV+satelit, klima uređaj, terasa, Internet

Veli Rat (Dugi otok ), 20 m od plaže, 100 m od centra, parkiralište, roštilj

 • Apartman ležajeva:2+2, TV+satelit, klima uređaj, terasa, Internet
 • Apartman ležajeva:4+0, TV+satelit, klima uređaj, terasa, Internet

Božava (Dugi otok ), 130 m od plaže, 10 m od centra, parkiralište, roštilj, kućni ljubimci dozvoljeni

 • Apartman ležajeva:2+2, TV+satelit, klima uređaj, Internet
 • Apartman Studio ležajeva:2+0, TV+satelit, klima uređaj, Internet

Sali (Dugi otok ), 500 m od plaže, 400 m od centra, parkiralište, roštilj, kućni ljubimci dozvoljeni

 • Apartman ležajeva:4+0, TV+satelit, klima uređaj, terasa, Internet

Sali (Dugi otok ), 300 m od plaže, 50 m od centra, parkiralište, kućni ljubimci dozvoljeni

 • Apartman ležajeva:3+0, TV+satelit, klima uređaj, terasa
 • Apartman ležajeva:3+1, TV+satelit, klima uređaj, terasa
 • Apartman ležajeva:3+1, TV+satelit, klima uređaj, terasa
 • Apartman ležajeva:5+0, TV+satelit, klima uređaj, terasa

Veli Rat (Dugi otok ), 10 m od plaže, 500 m od centra, parkiralište, roštilj, kućni ljubimci dozvoljeni

 • Apartman ležajeva:4+4, radio, TV+satelit, klima uređaj, terasa, Internet
 • Apartman ležajeva:3+2, TV+satelit, terasa, Internet
 • Apartman ležajeva:3+2, TV+satelit, terasa, Internet
1-5051-53 >>>

Vrh stranice

AdriaticSeaTours.com koristi kolačiće za omogućavanje nesmetanog i prihvatljivog korisničkog iskustva. Daljnjom uporabom ovih stranica suglasni ste s našom politikom kolačića. Više o uporabi kolačića.

Prihvati i nastavi